Dự án BOT

Lotte Mart Nam Sài Gòn

📝 Công suất: 1.200 Kwp

🏬 Địa chỉ: Quận 7 – TP. HCM