Thời hạn bảo hành tấm pin NLMT Hanwha Q Cells

Chính sách và thời hạn bảo hành sản phẩm tấm pin NLMT Hanwha Q Cells (thương hiệu Hàn Quốc – Công nghệ Đức) được quy chuẩn như sau:

1. Bảo hành vật lý: 12 năm

Theo các điều khoản và điều kiện trong Bảo hành giới hạn này, HQC (viết tắt của High Quality Consulting – Tư vấn chất lượng cao) – bảo hành cho Khách hàng trong thời gian mười hai (12) năm.

Ngày bắt đầu bảo hành khi mà các Mô-đun Q CELLS, tại thời điểm được cài đặt, sử dụng và bảo trì trong điều kiện hoạt động bình thường và theo Hướng dẫn cài đặt Mô-đun Q CELLS do HQC hoặc Nhà phân phối cung cấp:

(i) sẽ không có khiếm khuyết về vật liệu có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến công suất đầu ra của các Mô-đun Q CELLS;

(ii) sẽ không có tiềm năng bị suy giảm chất lượng theo các tiêu chí thử nghiệm: Các tế bào quang điện ở mức -1500V so với mặt đất, bề mặt mô-đun được bọc kim loại dẫn điện, 25°C, 168h, (gọi chung là “Lỗi Sản phẩm”).

Công suất đầu ra cụ thể của các Mô-đun Q CELLS sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của Bảo hành sản phẩm mà sẽ được bảo hành độc quyền bởi Bảo hành hiệu suất. Lỗi Sản phẩm không làm thay đổi vẻ ngoài hoặc tạo ra bất kỳ thay đổi nào khác trong ngoại hình của các Mô-đun Q CELLS, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, nấm mốc và hao mòn thông thường.

2. Bảo hành hiệu suất: 25 năm

Theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành giới hạn này, HQC bảo đảm với Khách hàng rằng các Mô-đun Q CELLS được sản xuất nhằm:

(i) tạo ra công suất đầu ra tối thiểu bằng chín mươi bảy phần trăm (97%) công suất đầu ra tối thiểu được chỉ định trong bảng dữ liệu mô-đun hiện hành trong mười hai (12) tháng đầu tiên sau Ngày bắt đầu bảo hành.

(ii) có mức giảm (sụt giảm giá trị) công suất tối đa hàng năm không quá sáu phần mười của một phần trăm (0,6%) kể từ khi bắt đầu kỳ hạn mười hai (12) tháng lần thứ hai (2) sau Ngày bắt đầu bảo hành cho đến khi kết thúc kỳ hạn mười hai (12) tháng đó, và lặp lại cho mỗi kỳ hạn mười hai (12) liên tiếp cho đến Ngày bắt đầu bảo hành lần thứ hai mươi lăm (25).

Trong cả (i) và (ii) (gọi chung là “Bảo hành hiệu suất” ). Ví dụ, Mô-đun Q CELLS sẽ được sản xuất để đạt mức công suất đầu ra tối thiểu là tám mươi ba phần trăm (83%) so với công suất đầu ra tối thiểu được chỉ định trong bảng dữ liệu mô-đun hiện hành vào cuối thời hạn của Bảo hành giới hạn này. Việc không đáp ứng Bảo hành hiệu suất được xác định ở đây là “Lỗi hiệu suất”.

Trong trường hợp có khiếu nại về Lỗi hiệu suất, công suất đầu ra của bất kỳ Mô-đun Q CELLS sẽ được đánh giá bởi HQC theo các Kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn (“STC”) được xác định trong các tiêu chuẩn IEC EN 61215 và 60904-3 có hiệu lực kể từ Ngày bắt đầu bảo hành.

Gọi ngay
Chat zalo
LIÊN HỆ tu-van
TƯ VẤN tu-van
Dự toán du-toan