Dự án Nhà máy đóng gói KCN VSIP II

Thông tin dự án Hệ thống giúp Doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng, giảm rủi ro từ các biến động giá năng lượng và sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng truyền thống.Doanh nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời được coi là có trách nhiệm xã hội và…

Thông tin dự án

Hệ thống giúp Doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng, giảm rủi ro từ các biến động giá năng lượng và sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng truyền thống.Doanh nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời được coi là có trách nhiệm xã hội và quan tâm đến vấn đề môi trường. Điều này có thể giúp xây dựng hình ảnh tích cực trong cộng đồng và thu hút khách hàng quan tâm đến các doanh nghiệp bền vững.

Công suất

1.500 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Jinko Solar

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

1200tCO2/năm

Nhà máy đóng gói KCN VSIP II

📍 KCN VSIP II – Bình Dương