Dự án DNTN Hồng Ngân

Hướng tới mục tiêu ứng dụng năng lượng sạch bền vững vào sản xuất kinh doanh. Năm 2020, đơn vị kinh doanh đa ngành nghề DNTN Hồng Ngân đã đầu tư hệ thống điện NLMT công suất hơn 3Mwp để phục vụ hoạt động kinh doanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải CO2,…

Hồng Ngân - Đồng Nai

Hướng tới mục tiêu ứng dụng năng lượng sạch bền vững vào sản xuất kinh doanh. Năm 2020, đơn vị kinh doanh đa ngành nghề DNTN Hồng Ngân đã đầu tư hệ thống điện NLMT công suất hơn 3Mwp để phục vụ hoạt động kinh doanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải CO2, giúp nâng cao thương hiệu.

Thông tin dự án

Công suất

3.000 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha QCells

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

2400tCO2/năm