Dự án Trường mầm non Thảo Nguyên

Thông tin dự án Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng, giảm phát thải CO2, giảm áp lực cho nguồn cung cấp điện truyền thống. Trường Mầm non Thảo Nguyên 📍 Bình Sơn – Quảng Ngãi

Thông tin dự án

Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng, giảm phát thải CO2, giảm áp lực cho nguồn cung cấp điện truyền thống.

Công suất

100 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần Solis

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

80tCO2/năm

Trường Mầm non Thảo Nguyên

📍 Bình Sơn – Quảng Ngãi