Dự án Nông nghiệp kết hợp năng lượng tái tạo

Thông tin dự án Bằng việc kết hợp năng lượng mặt trời với nông nghiệp giúp Chủ đầu tư phát huy triệt để các nguồn lực có sẵn để phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả bền vững mang lại nguồn thu nhập lớn và lâu dài. Ngoài ra dự án còn đóng góp…

Thông tin dự án

Bằng việc kết hợp năng lượng mặt trời với nông nghiệp giúp Chủ đầu tư phát huy triệt để các nguồn lực có sẵn để phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả bền vững mang lại nguồn thu nhập lớn và lâu dài. Ngoài ra dự án còn đóng góp lớn vào việc vào việc bảo vệ môi trường địa phương.

Công suất

100 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha QCells

Biến tần Growatt

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

80tCO2/năm

Dự án Nông nghiệp kết hợp Năng lượng tái tạo

📍 Phan Thiết – Bình Thuận