Dự án Nhà máy đóng gói thủy sản KCN Bắc Sông Cầu

Thông tin dự án Doanh nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn là giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, sử dụng nó để tái đầu tư, phát triển doanh nghiệp bền vững. Nhà máy…

Thông tin dự án

Doanh nghiệp sử dụng năng lượng mặt trời giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường. Quan trọng hơn là giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, sử dụng nó để tái đầu tư, phát triển doanh nghiệp bền vững.

Công suất

60 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

48tCO2/năm

Nhà máy Đóng gói Thủy sản KCN Bắc Sông Cầu

📍 Sông Cầu – Phú Yên