Dự án Nhà hàng tiệc cưới Quang Thọ

Thông tin dự án Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp nhà hàng giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được hòa vốn qua thời gian thông qua tiết kiệm năng lượng. Giảm rủi ro từ các biến động giá điện và sự phụ…

Thông tin dự án

Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp nhà hàng giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được hòa vốn qua thời gian thông qua tiết kiệm năng lượng. Giảm rủi ro từ các biến động giá điện và sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp truyền thống.

Công suất

212 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

170tCO2/năm

Nhà hàng tiếc cưới Quang Thọ

📍 Krông Nô – Đăk Nông