Dự án nhà anh Hùng Đăk Lăk

Thông tin dự án Một trong những lợi ích lớn nhất của anh Hùng khi đầu tư vào hệ thống này là giảm chi phí điện năng. Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp anh giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được hòa…

Thông tin dự án

Một trong những lợi ích lớn nhất của anh Hùng khi đầu tư vào hệ thống này là giảm chi phí điện năng. Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp anh giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được hòa vốn qua thời gian thông qua tiết kiệm năng lượng.

Công suất

37.75 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần Goodwe

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

30tCO2/năm

Chủ đầu tư: Anh Hùng

📍 TDP 5 – Thị trấn Quảng Phú – Cư Mgar – Đăk Lăk