Dự án DNTN Phước Nguyên

Thông tin dự án Một trong những lợi ích lớn nhất của Phước Nguyên khi đầu tư vào hệ thống NLMT này là giảm chi phí điện. Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp doanh nghiệp giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được…

Thông tin dự án

Một trong những lợi ích lớn nhất của Phước Nguyên khi đầu tư vào hệ thống NLMT này là giảm chi phí điện. Việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp doanh nghiệp giảm hoặc thậm chí loại bỏ hóa đơn điện cao. Chi phí đầu tư ban đầu sẽ được hòa vốn qua thời gian thông qua tiết kiệm năng lượng.

Công suất

750 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần Sungrow

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

600tCO2/năm

Doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên

📍 Thới Bình – Cà mau