Dự án điện mặt trời tại Cư Mgar

Thông tin dự án Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm đáng kể chi phí điện, bảo vệ Chủ đầu tư khỏi tăng giá năng lượng theo thời gian, tăng cường khả năng tự chủ nguồn điện, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp truyền thống. Dự án điện mặt trời tại Cư…

Thông tin dự án

Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm đáng kể chi phí điện, bảo vệ Chủ đầu tư khỏi tăng giá năng lượng theo thời gian, tăng cường khả năng tự chủ nguồn điện, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp truyền thống.

Công suất

100 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

80tCO2/năm

Dự án điện mặt trời tại Cư Mgar

📍 Cư Mgar – Đăk Lăk