Dự án Công ty TNHH Thiên Kim Cà Mau

Hướng tới mục tiêu ứng dụng năng lượng sạch bền vững vào sản xuất kinh doanh, năm 2020 công ty Thiên Kim Cà Mau đã đầu tư hệ thống điện NLMT công suất 999 Kwp. Dự án hưởng giá FIT 2 giúp ổn định nguồn điện và có thu nhập ổn định trong thời gian…

Thới Bình - Cà Mau

Hướng tới mục tiêu ứng dụng năng lượng sạch bền vững vào sản xuất kinh doanh, năm 2020 công ty Thiên Kim Cà Mau đã đầu tư hệ thống điện NLMT công suất 999 Kwp. Dự án hưởng giá FIT 2 giúp ổn định nguồn điện và có thu nhập ổn định trong thời gian dài.

Thông tin dự án

Công suất

999 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần Sungrow

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

800tCO2/năm