Dự án Công Ty TNHH Đa Mi

Thông tin dự án Bằng cách cung cấp nguồn điện sạch, dự án năng lượng mặt trời giúp cải thiện điều kiện sống và tiện ích xã hội trong các khu vực có nguồn cung điện chưa ổn định. Dự án mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Công ty TNHH Đa Mi 📍…

Thông tin dự án

Bằng cách cung cấp nguồn điện sạch, dự án năng lượng mặt trời giúp cải thiện điều kiện sống và tiện ích xã hội trong các khu vực có nguồn cung điện chưa ổn định. Dự án mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Công suất

990 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần Solis

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

790tCO2/năm

Công ty TNHH Đa Mi

📍 Phan Thiết – Bình Thuận