Dự án Cơ sở sản xuất Bê Tông Thuận Phát

Thông tin dự án Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp. Việc đầu tư vào NLMT Cơ sở sản xuất bê tông Thuận Phát ít phụ thuộc vào giá điện từ EVN. Dự án chính thức hoạt động từ năm Cơ sở bê tông Thuận Phát 📍Krông…

Thông tin dự án

Sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp. Việc đầu tư vào NLMT Cơ sở sản xuất bê tông Thuận Phát ít phụ thuộc vào giá điện từ EVN. Dự án chính thức hoạt động từ năm

Công suất

100 Kwp

Thiết bị chính

Tấm PV Hanwha Qcells

Biến tần SMA

Tổng thầu EPC

Suntech

Giảm phát thải

80tCO2/năm

Cơ sở bê tông Thuận Phát

📍Krông Nô – Đăk Lăk