Combo điện mặt trời hoà lưới ABB + Qcells 3600 Kwp

Điện mặt trời hoà lưới với combo Qcells và ABB 360kwp rất phù hợp với hộ gia đình với diện tích mái có giới hạn.

0909 689 747 Zalo Chat Tải xuống tài liệu kỹ thuật
Gọi ngay
Chat zalo
TƯ VẤN tu-van
Dự toán du-toan